Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
_________________________ _________________________

  Bedrijven in Lansingerland

Bedrijvengids
_________________________ _________________________

  Gemeente

Lansingerland
   Bergschenhoek
   Berkel en Rodenrijs
   Bleiswijk

 Gemeentenieuws

 Meer nieuws

N470
N209

  Links

Knmi
Google
Postadres:

Postbus 43

2650 AA, Berkel en Rodenrijs

Tel: 010 - 511 88 92

Fax: 010 - 511 48 65


  Het weer

Het weer


RSS feed
Firefox

Ombudsman gaat handelwijze gemeente in UPC-kwestie onderzoeken

Lansingerland - De Nationale Ombudsman gaat een onderzoek instellen naar de handelwijze van de gemeente in de UPC-kwestie. Dat meldt de Stichting Advisering en Bewindvoering (SAB) in een persbericht. De stichting heeft hierom namens een aantal inwoners van Berkel en Rodenrijs gevraagd omdat zij vindt dat er sprake is van onbehoorlijk overheidsoptreden in deze zaak. Het college heeft besloten om het bedrag van 1,85 miljoen dat UPC betaalt als compensatie voor de onrechtmatige stijging van kabeltarief in Berkel en Rodenrijs zelf te incasseren en niet aan de abonnees ten goede te laten komen.

Gerrit Kool

De SAB had, aldus het persbericht, op 16 januari 2008 van het college een reactie ontvangen op haar klacht over het niet terugbetalen van het te hoge kabeltarief van de afgelopen en komende jaren. Het college vindt die klacht ongegrond en het herhaalde zijn standpunt dat de gemeente een ander contract heeft met UPC dan de kabelabonnee in Berkel en Rodenrijs, en dat de burger aan het contract van de gemeente geen enkel recht kan ontlenen.

Gekke redenering
Dai is een heel gekke redenering van het college, aldus Rinus Bodbijl, voorzitter van de SAB, vooral omdat het college van Berkel en Rodenrijs zich er indertijd voor inzette om het te veel betaalde aan de abonnees terug te geven. Een zevental gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden heeft, aangevoerd door Spijkenisse, met succes onderhandeld met UPC. Daar hoeven de abonnees nu een aantal euro's per maand minder te betalen voor de kabelaansluiting.
Vorig jaar zomer heeft UPC als één van de alternatieven genoemd dat het tarief verlaagd kan worden met ¤ 1,99 per maand. Maar het college van de gemeente Lansingerland koos er voor om UPC ¤ 1,85 miljoen in de gemeentekas te laten storten en de inwoners van Berkel en Rodenrijs een te hoog kabeltarief te laten betalen.

Onbehoorlijk overheidsoptreden
In de missie van de Nationale Ombudsman staat dat het klachtrecht de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden moet beschermen. Het college meent dat daarvan geen sprake is. Volgens de SAB is dit nadrukkelijk wel het geval. Rinus Bodbijl meldt in zijn persbericht dat de Nationale Ombudsman heeft laten weten een onderzoek te zullen instellen naar de handelwijze van het college in de UPC-zaak. Hij is uiteraard erg benieuwd naar diens bevindingen.

Beleidskeuze
In een reactie laat het college weten dat het de klacht van de SAB conform de interne klachtenprocedure heeft onderzocht en zich bij haar beslissing heeft gebaseerd op de overweging dat het juridisch juist en niet onfatsoenlijk heeft gehandeld.
Het stelt zich op het standpunt dat het in een klachtenprocedure gaat om de manier waarop het college zich heeft gedragen en niet om de inhoud van het besluit. Dus is een klachtenprocedure niet aan de orde.
Het college heeft een nieuw contract met UPC afgesloten, waarin is overeengekomen dat UPC een bedrag zal betalen voor het niet nakomen (door de tarieven te verhogen, red.) van de oude overeenkomst. De bestemming van dat geld is, aldus het college, een beleidskeuze. Die is voorgelegd aan de raad, die in het debat daarover geen aanleiding heeft gezien om het college anders te adviseren.
Het college is van mening dat, in tegenstelling tot wat de SAB vindt, in deze kwestie geen fatsoen- of integriteitvraagstukken ter discussie staan, maar de juridische rechtmatigheid van het genomen besluit. En daarover kan alleen in een juridische procedure worden geoordeeld, aldus de reactie van b. en w.

Rechten burgers genegeerd
Dat de SAB het standpunt van het college niet volgt mag duidelijk zijn. In zijn commentaar hierop zegt Rinus Bodbijl dat de gemeente maar blijft wijzen naar haar algemene bevoegdheid om contracten af te sluiten en te wijzigen. Maar: 'het gaat erom dat de bescherming van de burgers tegen ongecontroleerde tariefsverhogingen door UPC komt te vervallen. Aan het bestaande contract ontlenen de burgers dus rechten, die met het nieuwe contract komen te vervallen. De gemeente negeert deze rechten en dat is onfatsoenlijk. De steun van de gemeenteraad aan het collegebesluit betekent niet dat die handelwijze minder onfatsoenlijk wordt'.

Moreel vraagstuk
Dat een klachtenprocedure niet de geëigende weg zou zijn omdat het gaat over de inhoud, en niet over de handelwijze van het college, bestrijdt Bodbijl. 'In alles heb ik laten doorklinken (.....) dat ik het handelen van het gemeentebestuur beoordeeld heb op fatsoensnormen en integriteitsnormen. Uiteraard heb ik daarbij gewezen op de consequenties van het handelen door het gemeentebestuur: de abonnees moeten meer betalen en de gemeente steekt 1,85 miljoen euro in haar zak. Daarmee is gelijktijdig het belang van de abonnees aangetoond'.
De gemeente tracht in zijn visie het geschil terug te brengen tot een juridisch vraagstuk. 'Maar', zegt Bodbijl, 'het gaat mij in deze klachtprocedure niet om de inhoudelijke, zeg juridische, kant van het geschil maar om het morele vraagstuk of de gemeente gelet op fatsoens- en integriteitsnormen in deze zaak correct heeft gehandeld tegenover de betrokken inwoners van Lansingerland.'
Deze week op de Voorpagina

Zoeken


Copyright © Nieuws- en advertentieblad De Heraut 2015 | Design by De Heraut