Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
_________________________ _________________________

  Bedrijven in Lansingerland

Bedrijvengids
_________________________ _________________________

  Gemeente

Lansingerland
   Bergschenhoek
   Berkel en Rodenrijs
   Bleiswijk

 Gemeentenieuws

 Meer nieuws

N470
N209

  Links

Knmi
Google
Postadres:

Postbus 43

2650 AA, Berkel en Rodenrijs

Tel: 010 - 511 88 92

Fax: 010 - 511 48 65


  Het weer

Het weer


RSS feed
Firefox

Leefbaar 3B wil meer aandacht voor ontwikkeling kern Bleiswijk

Lansingerland - In het coalitieakkoord werd indertijd veel aandacht besteed aan het belang van een goede relatie met de ondernemers in de gemeente. Participatie en dienstverlening waren sleutelwoorden daarin. Er gebeurt al veel, maar, aldus de fractie van Leefbaar 3B, extra aandacht is nodig om te voorkomen dat de ontwikkeling van de kern Bleiswijk achter blijft.

Gerrit Kool

Op verzoek van de fractie van Leefbaar 3B sprak de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid vorige week donderdag over de relatie van de gemeente met de ondernemers. Een onderwerp dat, aldus die fractie, 'zeker ook gezien het verschil in mogelijkheden en cliëntaantrekkelijkheid van de verschillende winkelvestigingen ' de aandacht verdient. Het college had de commissie daarna in een notitie onder de kop 'Relatie met Ondernemers' een uitgebreid overzicht gegeven van wat er wordt gedaan.
Deze maand wordt het convenant ondertekend over de oprichting van het Economisch Platform Lansingerland, waarin gemeente en ondernemers gezamenlijk zich gaan inzetten voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Er zijn diverse reguliere overlegvormen, van de wethouder van Economische Zaken met het bedrijfsleven, van winkeliersverenigingen, horecaondernemers, Ondernemend 3B en LTO-glaskracht. De gemeente kent het zogenaamde O-team voor dienstverlening aan bedrijven die zich op Oudeland willen vestigen en er is het Bedrijvenloket, waar ondernemers voor allerlei dienstverlening terecht kunnen. Het college bezoekt minimaal vier keer per jaar een bedrijf. Verder probeert de gemeente internationaal ondernemen te stimuleren en voert zij een actief promotiebeleid.

Zorg over centrum Bleiswijk
Het was voor Leefbaar 3B reden om te willen aannemen dat het met het ondernemersbeleid wel goed gaat. Maar Kees Heugens vroeg speciale aandacht voor het centrum van Bleiswijk. Hij constateert dat dit dreigt te verpauperen. Er verdwijnen winkels, de sfeer wordt minder en mensen dreigen elders te willen gaan winkelen. De winkeliers zelf zijn wellicht weinig actief. Maar het lijkt er op, aldus Kees Heugens, dat het overleg dàt er met het gemeentebestuur is, bijvoorbeeld over het onderhoud van de openbare ruimte, tot niets leidt. De indertijd geformuleerde centrumvisie Bleiswijk 2006-2015 heeft geen vervolg gekregen. Hij pleitte daarom voor meer aandacht voor de ontwikkeling van het centrum van Bleiswijk: 'hou Bleiswijk in de gaten, dat komt onvoldoende uit de notitie'.
Hoewel niet alle commissieleden het gevoel hadden dat een discussie over het centrum van Bleiswijk in de agenda paste en men vooral de behoefte had geïnformeerd te blijven over de voortgang in het gemeentelijk ondernemersbeleid, was er begrip voor het door Leefbaar afgegeven signaal.
Gerard Bovens (PvdA) hierover: 'De Dorpsstraat is een stukje authentiek Lansingerland. Dat moeten we koesteren'. Ook Ankie van Tatenhove (CU) vond dat Bleiswijk een vitale kern moet blijven.

Perspectief in Dorpsstraat
Wethouder Van Vliet bleek te hebben verwacht dat de gedachtewisseling vooral over Bleiswijk zou gaan. Wat, zo gaf hij toe, betekent dat er wel wat aan de hand is. Hij zei dat het college er op zal letten dat ook Bleiswijk zich goed ontwikkelt. Hij heeft overleg met de Bleiswijkse middenstand en daaruit voortgekomen suggesties worden in de plannen meegenomen. Renovatie van Dorpsstraat en Kranenburgplein ligt in het verschiet en het onderhoud van de openbare ruimte is intensiever geworden. Er komt ook overleg tussen gemeente, winkeliers en het bestuur van het middelbaar onderwijs in Bleiswijk. 'Bleiswijk wordt absoluut niet verwaarloosd', aldus de wethouder, die vindt dat er in de Dorpsstraat nog steeds veel perspectief zit. Hij zegde toe de commissie op de hoogte te zullen houden.
Deze week op de Voorpagina

Zoeken


Copyright © Nieuws- en advertentieblad De Heraut 2015 | Design by De Heraut