Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
_________________________ _________________________

  Bedrijven in Lansingerland

Bedrijvengids
_________________________ _________________________

  Gemeente

Lansingerland
   Bergschenhoek
   Berkel en Rodenrijs
   Bleiswijk

 Gemeentenieuws

 Meer nieuws

N470
N209

  Links

Knmi
Google
Postadres:

Postbus 43

2650 AA, Berkel en Rodenrijs

Tel: 010 - 511 88 92

Fax: 010 - 511 48 65


  Het weer

Het weer


RSS feed
Firefox

Wethouder wil geen harde maatregelen tegen Vierstroomzorgring

Lansingerland - De gemeenteraad is er niet gerust op dat Vierstroomzorgring dit jaar aan zijn verplichting tot het leveren van zorg in de gemeente kan voldoen. Maar de commissie Burger en Samenleving ging mee met wethouder Boedhoe (PvdA) in diens constatering dat het beter is te proberen de problemen die na het collectieve ontslag van een groot aantal medewerkers van deze zorginstelling zijn ontstaan op te lossen, dan een streep door de samenwerking te zetten.

Gerrit Kool

Het CDA had, zoals onlangs in deze krant al bericht, vele vragen over de situatie die is ontstaan nadat Vierstroomzorgring eind vorig jaar 130 medewerkers had ontslagen. Vierstroom had voor hen collectief ontslag aangevraagd na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, in de verwachting dat een groot aantal van hen daarna wel weer als zelfstandige zorgverlener - goedkoper - voor hen zou willen werken. Slechts een enkeling echter deed dit. Met als gevolg dat 85 Lansingerlanders in januari van huishoudelijke zorg verstoken zouden blijven. Met een snelle reactie wist de gemeente dit aantal in eerste instantie tot 50 te beperken.

Zorg moreel recht
De heer Huurman, inspreker en secretaris van de 3B-Belangenvereniging Sociale Zekerheid, confronteerde de aanwezigen met de vele vragen die er onder zijn achterban zijn gerezen nu de zorgverlening in het gedrang is gekomen. Vragen vooral over wat de gemeente onderneemt om de zorgverlening zeker te stellen. Hij betoogde dat de zwakkeren in de samenleving niet alleen het wettelijke, maar ook het morele recht hebben op deelname aan die samenleving, en op hulpverlening als die daarvoor noodzakelijk is.

Misplaatst vertrouwen
Raadslid Matthijs Ruitenberg (CDA) wilde vooral weten wat het college gaat doen om voor de gedupeerden de huishoudelijke hulp alsnog zeker te stellen. Hij vroeg of de wethouder deze problemen niet had kunnen voorzien en welke consequenties het gebeurde heeft voor de relatie met Vierstroomzorgring. En hij was bezorgd over wat er zou gebeuren als de twee andere gecontracteerde zorgaanbieders, ZorgCompas en Nedzorg, in vergelijkbare problemen zouden komen.
Alexander Kuipers (VVD) stelde vast dat er al eerder twijfels waren over Vierstroomzorgring en dat het vertrouwen van de wethouder in deze instelling helaas misplaatst is gebleken. Hij noemde het tragisch dat dit anno 2008 nog kan gebeuren: 'Vierstroomzorgring heeft de gemeente misleid. Dit is contractbreuk. De gemeente mag dit niet accepteren'. Hij vroeg of de gemeente nu een nieuwe aanbesteding ging doen, en of er plannen waren om ontslagen personeel opnieuw te mobiliseren.
Ies Krijtenburg (CU) sloot zich bij de vorige sprekers aan. Hij wees er op dat al jaren bekend is dat Vierstroomzorgring een slecht gemanagede organisatie is en vroeg zich af hoe het mogelijk is dat die zo kort tevoren met de problemen voor de draad komt. 'Wij moeten, met aandacht voor de zorg en het personeel, zo spoedig mogelijk van deze club af zien te komen!'

Snelle reactie
Waardering was er voor de snelle reactie van wethouder Boedhoe. Deze schetste nog eens de maatregelen die de gemeente, onmiddellijk na het bekend worden van de problemen had genomen. De raad was direct ingelicht, er was een brandbrief uitgegaan naar Vierstroomzorgring, men was gaan zoeken naar oplossingen om alsnog zo veel mogelijk cliŰnten zorg te bieden. Daarover is nog steeds overleg gaande en inmiddels is het aantal gedupeerden verder gedaald. De heer De Koning, hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg vulde aan dat het aantal mensen dat nog van huishoudelijke hulp verstoken is, inmiddels is gedaald tot 38. Er wordt hard aan gewerkt om ook het van zorg te voorzien.

Geen harde maatregelen
De gemeente was op de hoogte van de situatie die ontstond doordat als gevolg van de invoering van de WMO een verschuiving plaatsvond in de tarieven voor huishoudelijke zorg. Daardoor moest veel van die zorg tegen een lager uurloon geleverd gaan worden. Maar Vierstroomzorgring had de verwachting gewekt dat dit met inschakeling van 'herinstromers' zou lukken. En dat is nu niet het geval gebleken.
De Koning wees er op dat Vierstroomzorgring tot nu toe had geleverd wat was overeengekomen. Op 27 december werd de gemeente door het bericht dat dit na 1 januari niet meer zou lukken compleet verrast. De situatie verandert per 1 april, als drie aanbieders de zorg gaan leveren en het aandeel van Vierstroomzorgring in het totaal afneemt.
De wethouder hoopt de problemen in overleg met de zorgaanbieders op te kunnen lossen, ondanks de mogelijkheid dat ook bij de andere twee een vergelijkbare situatie kan ontstaan. Van harde maatregelen is hij geen voorstander, 'want dan loop je het risico dat de problemen groter worden'.

Twijfel aan optimisme
CDA, VVD en ChristenUnie bleven na de toelichting van de wethouder van mening dat diens optimisme niet door de werkelijkheid geschraagd wordt. Alexander Kuipers: 'Ik krijg nog geen warme gevoelens voor Vierstroomzorgring'.
Krijtenburg hield zijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze instelling en vroeg zich eveneens af of de wethouder zich door hen niet had laten misleiden. Hij kon zich niet voorstellen dat Vierstroomzorgring niet had begrepen dat het zijn ontslagen personeel kwijt was: 'als je begin september een brief (over het op handen zijnde collectieve ontslag, red.) naar het personeel stuurt, en je weet niet wat dat in de organisatie veroorzaakt, heb je een probleem'.
Slechts PvdA'er Leon Hoek bleef het voluit eens met zijn partijgenoot Boedhoe.

Continu´teit zorg staat voorop
In tweede termijn onderstreepte Boedhoe nog eens dat het college de continu´teit in de zorgverlening op de eerste plaats stelt. Door de andere twee zorgaanbieders bij de oplossing van de nu acute problemen te betrekken hoopt hij daar bij het ingaan van de nieuwe contracten per 1 april meer zekerheid over te krijgen.
De leden van de commissie Burger en Samenleving waren het eens over de noodzaak om het veiligstellen van de zorgverlening voorop te stellen. 'Vierstroomzorgring', aldus Alexander Kuipers, 'krijgt dan maar het voordeel van de twijfel. Zij hebben wat goed te maken'.


Deze week op de Voorpagina

Zoeken


Copyright © Nieuws- en advertentieblad De Heraut 2015 | Design by De Heraut