Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
_________________________ _________________________

  Bedrijven in Lansingerland

Bedrijvengids
_________________________ _________________________

  Gemeente

Lansingerland
   Bergschenhoek
   Berkel en Rodenrijs
   Bleiswijk

 Gemeentenieuws

 Meer nieuws

N470
N209

  Links

Knmi
Google
Postadres:

Postbus 43

2650 AA, Berkel en Rodenrijs

Tel: 010 - 511 88 92

Fax: 010 - 511 48 65


  Het weer

Het weer


RSS feed
Firefox

Onderhoud sloten en vaarten

Berkel en Rodenrijs - Ook deze zomer worden de sloten en vaarten weer geschoond en de dijken gemaaid. Woensdag 15 juli startte Delfland met de onderhoudswerkzaamheden in de watergangen.
Vanaf dit jaar werkt het hoogheemraadschap volgens 'de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen'. Dat betekent dat Delfland bij het onderhoud rekening houdt met beschermde plant- en diersoorten.
Voor een goed waterpeil, de stabiliteit van de dijken en kades, en een goede waterkwaliteit is onderhoud nodig. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden als baggeren van de waterbodem, verwijderen van overtollige plantengroei in sloten, en maaien van oevers en watergangen. Door deze werkzaamheden uit te voeren volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, levert Delfland een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van plant- en diersoorten in Nederland. Dit doet Delfland door tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk de perioden te vermijden die nadelig zijn voor in het wild levende planten en dieren. Denk bijvoorbeeld aan de broedtijd van vogels.
Beschermde dieren die voorkomen in en bij sloten en op dijken zijn bijvoorbeeld rugstreeppad, ringslang, bermpje, bittervoorn, kleine modderkruiper, en de grote modderkruiper. Daarnaast komen ook beschermde planten zoals rietorchis, kievitsbloem en waterdrieblad voor.

Deze week op de Voorpagina

Zoeken


Copyright © Nieuws- en advertentieblad De Heraut 2015 | Design by De Heraut