Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
_________________________ _________________________

  Bedrijven in Lansingerland

Bedrijvengids
_________________________ _________________________

  Gemeente

Lansingerland
   Bergschenhoek
   Berkel en Rodenrijs
   Bleiswijk

 Gemeentenieuws

 Meer nieuws

N470
N209

  Links

Knmi
Google
Postadres:

Postbus 43

2650 AA, Berkel en Rodenrijs

Tel: 010 - 511 88 92

Fax: 010 - 511 48 65


  Het weer

Het weer


RSS feed
Firefox

Gemeenteraad besluit: geen MER voor Vlinderstrik

Lansingerland – Insprekers namens de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik en de Kopersvereniging Rodenrijse Zoom ten spijt, komt er geen milieueffectrapport (MER) voor de het aan te leggen natuurgebied Vlinderstrik. Dat besloot de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni.

Henny Strooij

Een MER heeft als doel de invloed van een project op het milieu in de omgeving in kaart te brengen. Het college van b. en w. is van mening dat een MER-plicht voor de Vlinderstrik niet aan de orde is. Wel is sprake van een MER-beoordelingsplicht, vindt het college.
Het verschil zit hem in de grootte van het gebied. Een MER-plicht is noodzakelijk bij een gebied dat groter is dan 250 hectare. Maar de Vlinderstrik is dat niet. Het gebied meet ongeveer 140 hectare en dan volstaat een MER-beoordelingsplicht. Zowel in de gemeenteraadscommissie Wonen en Werken als in de raadsvergadering kostte het wethouder Boedhoe echter moeite om het verschil uit te leggen.
Enkele raadsleden erkenden het een lastige materie te vinden. Met de mogelijkheid dat de verbinding tussen de A13 en A16 langs de Vlinderstrik gaat lopen, en met de ZoRo-buslijn die ook door en langs het gebied is gepland, vreesden zij dat er dat er zeker nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn. In de Vlinderstrik worden jaarlijks 250.000 bezoekers verwacht en dat brengt ook het nodige verkeer met zich mee.
In de raadsvergadering waarschuwde de heer Van Hoorn namens de Kopersvereniging Rodenrijse Zoom voor de gevolgen van de bestemming Verkeer- Wegverkeer, die de ZoRo-busbaan heeft gekregen. De kopersvereniging vreest de risico’s voor schoolgaande kinderen en wandelaars in het gebied, omdat de weg nu als een gewone verkeersweg kan worden gebruikt.
Verkeersmaatregelen als haaientanden en waarschuwingslichten bij de busbaan lijken de vereniging onvoldoende.
Gert Steenwijk (CDA) en Edith Bal (VVD) uitten beiden hun twijfels over het voorstel van b. en w. Deskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van Rotterdam, die de gemeente over de eventuele MER- plicht adviseerden, vinden een plicht niet aan de orde. “Maar als de A13/A16 langs de Vlinderstrik gaat lopen, is er dan ook geen MER-plicht”, wilden zij weten.
Hans Dirkzwager (L3B) gaf ruiterlijk toe te weinig van MER-zaken af te weten. Hij drong er bij het college op aan de vragen van de insprekers zeer serieus te nemen.
Gerard van der Beek (CU) herinnerde de wethouder aan zijn eerdere toezegging dat bij meer verkeer dan van het verwachte bezoekersaantal, wl een MER zal worden opgesteld. Wel had hij twijfels of het college het aantal bezoekers zou kunnen bewaken.
Waarop wethouder Boedhoe herhaalde wat hij in de commissievergadering al eerder had gezegd. “We besluiten nu dat de Vlinderstrik niet MER-plichtig is. Er is wel een MER-beoordelingsplicht. De MER-commissie moet beoordelen of zij het besluit van de gemeenteraad volgt, of niet. Als dat niet gebeurt, zal er alsnog een milieueffectrapport moeten worden geschreven over de gevolgen van de Vlinderstrik op het milieu in de omgeving”.

En project of niet
De Vlinderstrik maakt deel uit van 750 hectare natuur- en recreatiegebied dat dient als compensatie voor de verslechterende kwaliteit van de leefomgeving na aanleg van de Tweede Maasvlakte. Inspreker Ochtman wees namens de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik op de gevoeligheid van het gebied, dat ook is bedoeld als ecologische verbindingszone. Omdat de Vlinderstrik onderdeel is van in totaal 750 hectare compensatiegebied, vindt de stichting dat er wel degelijk sprake is van een MER-plicht.
Maar wethouder Boedhoe vond dat erg ver gezocht: “Dat betekent nog niet dat het n project is”, zei hij. “Stel dat de Vlinderstrik 100 hectare groot is en de rest van de 750 hectare compensatiegroen ligt in Botswana, dan gaan we er hier toch ook geen MER voor opstellen?”.
Hij zegde de raad toe een eventueel rapport over de milieueffecten opnieuw te zullen overwegen, als er meer bezoekers naar de Vlinderstrik komen dan de verwachte 250.000 uit de plannen.
Het verzoek van Steenwijk om het voorstel van het college nog eens te onderbouwen, zodat de raad meer inzicht zou krijgen in de consequenties van het besluit, legde hij echter naast zich neer. “De onderbouwing staat in het voorstel”, vond hij.
Waarop het voorstel om voor de Vlinderstrik geen milieueffectrapport op te stellen, met algemene stemmen werd aangenomen.
Deze week op de Voorpagina

Zoeken


Copyright © Nieuws- en advertentieblad De Heraut 2015 | Design by De Heraut